Försvarsadvokatens roll

Oskuldspresumtionen – att ovillkorligen betraktas som oskyldig så länge staten (genom åklagaren) inte har bevisat att Du är skyldig – är en omistlig demokratisk rättighet och landvinning. Oavsett vad misstanken gäller har du som är brottsmisstänkt rätt till ett engagerat försvar från en oberoende instans som du ska kunna lita på till hundra procent: försvararen.

En försvarsadvokat är ingen statsanställd, utan en privat företagare som enbart har till uppdrag att ta tillvara den misstänktes rättigheter. Försvarsadvokaten arbetar enligt Advokatsamfundets etiska regelverk. Det innebär först och främst trohet och lojalitet mot Dig som klient.

Som brottsmisstänkt har du själv alltid rätt att begära att bli företrädd av den försvarare som du helst vill ha. Advokaten är med på polisförhöret, i arresten, på häktet och i rättssalen för att värna dina rättigheter och intressen. Att ge klienten information om hur brottmålsprocessen går till, vad som kommer att hända härnäst, är en viktig uppgift för försvararen. Och redan på förhörsstadiet har försvararen en annan uppgift: att se till att det inte blir några missförstånd. Det är viktigt eftersom fel i ett förhörsprotokoll kan få allvarliga följder vid en senare rättegång.

Om du sitter anhållen eller häktad med restriktioner är försvarsadvokaten din enda kontakt med omvärlden. Här har försvararen en viktig medmänsklig roll, eftersom isolering i arresten eller på häktet är bevisat skadligt för det mänskliga psyket.

På rättegången är det försvararens uppgift att lyfta fram din förklaring till vad som har skett då du har hela staten och åklagarmyndigheten på andra sidan. Med andra ord: att ta tillvara dina rättigheter under hela brottmålsprocessen, hur kort- eller långvarig den än är. Du kan läsa mer om försvarsadvokatens arbete här.