Advokat Daniel Ahl

Daniel Ahl har företrätt klienter i domstol sedan 2009, då han tog jur kand-examen.

Han läste juridik på Stockholms universitet och Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), med särskild inriktning på straffrätt och polislagstiftningen.

Innan han startade egen byrå har Daniel Ahl drivit egen juristfirma och arbetat i 4 år på en advokatbyrå i Skellefteå med inriktning på brottmål och vårdnadstvister.

Daniel Ahl har kontor i Stockholm och Skellefteå. Han åtar sig uppdrag som försvarsadvokat och ombud i vårdnadstvister i Stockholm, Skellefteå och resten av landet.