Gå till innehåll

ADVOKAT DANIEL AHL

Stockholm | Skellefteå

ADVOKAT DANIEL AHL

Skellefteå | Stockholm

Advokathjälp i ärenden om vårdnad, boende och umgänge

Om Du som förälder inte kommer överens med din före detta efter en separation kan det bli aktuellt för tingsrätten att besluta i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Den andra föräldern behöver inte vara olämplig som förälder, men om samarbetet inte fungerar går det allt som oftast ut över barnen. Inte minst eftersom barn ofta känner sig tvungna att ta ena förälderns parti, vilket är skadligt och olämpligt. En situation där samarbetet inte fungerar bör alltså lösas framför allt för barnets, och inte föräldrarnas skull.

Hos tingsrätten kan man ansöka om ensam vårdnad (eller gemensam vårdnad om man anser att det är bäst för barnet att man får ta aktiv del i vårdnaden). Hos tingsrätten kan man även ansöka – separat eller inom ramen för ett vårdnadsärende – om hur boendet ska utformas och/eller hur ett umgängesschema borde se ut.

Advokathjälp i den här typen av ärenden är alltid att föredra. Advokaten är van vid att se vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Att smutskasta en förälder är till exempel inte viktigt, önskvärt eller lämpligt. Att däremot se till att tingsrätten inte missar viktiga fakta är advokatens kanske viktigaste uppgift.
Under ett pågående vårdnadsärende kan advokaten ofta vägleda föräldern (klienten). Det är också en viktig uppgift för advokaten. Över huvud taget kan man säga att samarbete är något som alla föräldrar i ett vårdnadsärende måste öva sig på (utom i svårare fall där våld har förekommit och samarbete kan vara omöjligt). I de fall då tingsrätten beslutar om ensam vårdnad ställer det höga krav på den förälder som får ensam vårdnad. Den föräldern har då ett stort ansvar för att samarbetet med den andra föräldern ska fungera, såsom vid barnets umgängestillfällen med den andra föräldern.

Generellt sett kan man därför säga att tingsrätten kommer att ge vårdnaden åt den förälder som är mest ansvarstagande. Att vara en god förälder är med andra ord det mest centrala i ett ärende om vårdnad. Domstolarna kan i hög grad sägas vara en del av regeringens vilja att skapa goda familjer (även goda ”separerade familjer”). I praktiken kan det låta enkelt, men i verkligheten innebär vårdnadsärenden ofta många ”mänskliga” svårigheter som advokaten kan behöva hjälpa till med. God människokännedom, empati och lyhördhet utöver juridisk kunskap är därför väldigt viktiga i advokatens arbete med ett ärende om vårdnad, boende eller umgänge.

På advokatbyrån har vi lång och gedigen erfarenhet av ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.