Gå till innehåll

Företagsjuridik

Det finns olika typer av företagsjuridik. Det kan gälla tvister mellan två företag (typiskt sett aktiebolag) eller mellan ett företag och en konsument. Även en tvist om arbetsrätt kan på sätt och vis betraktas som företagsjuridik, även om den då gäller ett företag och en anställd (och kan komma att prövas av Arbetsdomstolen).

En advokat som arbetar med företagsjuridik kan bli nödvändig att koppla in i en rad vardagssituationer. Ett exempel kan vara när en köpare (köparen kan vara antingen en konsument eller ett företag) är missnöjd med en levererad vara eller en utförd tjänst och antingen inte vill betala eller vill få pengarna tillbaka.

Muntliga utfästelser förekommer ofta i affärssammanhang, men är inte lätta att bevisa i efterhand. Om sådant ska prövas i domstol blir det i regel en ord-mot-ord-situation där det är upp till domstolen att pröva vem av parterna som verkar mest trovärdig. Därför är skriftliga bekräftelser på muntliga utfästelser garanterat alltid att föredra.

Till det arbete som en advokat utför i ett ärende om företagsjuridik hör avtalstolkning, genomgång av muntliga och skriftliga utfästelser, samt annat som är av betydelse för att utreda och bevisa vad som egentligen har skett och vad som har utlovats mellan två parter.

Vid en tvist strävar en advokat med inriktning på företagsjuridik i första hand, då det är möjligt, efter att nå en samförståndslösning (en förlikning) eftersom ombudskostnaderna i en affärstvist snabbt kan bli höga. Arbetet består i exempelvis utredningsarbete (som att gå igenom avtal och kommunikation mellan parterna) och en professionell bedömning av situationen (till exempel hur ett avtal kan tolkas eller om en tjänst kan anses vara fackmässigt utförd).

Förlikning i en affärstvist innebär dessutom att klienten vet vad hon eller han får. Om tvisten drivs hela vägen till dom i tingsrätten går det aldrig att vara hundraprocentigt säker på utfallet. Likväl är det inte ovanligt att en affärstvist förliks en bit in i processen, alltså före dom men efter att en stämningsansökan har lämnats in till tingsrätten.

Advokatbyråns anställda har tillsammans nära 50 års erfarenhet av företagsjuridik. Har du en företagsjuridisk tvist kan man i regel utgå från att ditt försäkringsbolag står för advokatarvodet. I annat fall börjar vi ta betalt först efter att vi har lämnat kostnadsfri inledande rådgivning och du har bestämt dig för att anlita oss för att driva ditt ärende vidare.

Oavsett om det rör en tvist eller en annan typ av företagsjuridiskt ärende där du kan behöva hjälp är du välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.