Gå till innehåll

Testamente

Alla som är myndiga har rätt att själva bestämma vad som ska hända med ägodelar efter döden. Alla kan därmed skriva testamenten. Du som är gift eller har arvingar kan dock inte testamentera bort sin egendom utan att ta hänsyn till lagens regler om arv. Bröstarvingar (avkomlingar) har alltid rätt att ärva, och den rätten går inte att testamentera bort.

Testamenten kan vara viktiga för sambor som vill ärva varandra. Ett annat exempel kan vara gifta par där någon har barn från en tidigare relation. Genom ett testamente kan man se till att barnen från den ena makens tidigare relation (särkullbarnen) måste vänta på sitt arv tills båda makarna har gått bort. Finns inget testamente har särkullbarnen rätt att direkt få ut sitt arv efter sin avlidne förälder.

Advokatbyråns anställda har över femtio års samlad erfarenhet av att skriva testamenten. Du är välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.