Gå till innehåll

Advokathjälp med reglering av en trafikskada

Trafikskadereglering efter en trafikolycka kan ibland gå att lösa fort. Ibland tar det åratal. Vid reglering av trafikskada kan det vara klokt att kontakta en advokat. Du som har drabbats av en trafikskada brukar - i normala fall - få advokatkostnaderna bekostade av ditt försäkringsbolag, via rättsskyddet i din hemförsäkring.

Du som har råkat ut för en trafikskada kan ta kontakt med en advokatbyrå om du misstänker att du skulle kunna få bättre ersättning efter trafikolyckan. Det kan röra sig om både fysiskt och psykiskt lidande som inte har tagits med i beräkningarna av försäkringsbolaget. Det är också långt ifrån säkert att allt annat som har med en trafikskada att göra är betydelsefullt har kommit fram.

Att bli undersökt av en specialistläkare brukar vara a och o för den som har drabbats av en trafikskada. Kvaliteten på läkarintyget (invalididetsintyget) är något som din advokat hjälper dig att bedöma. Det är inte det lättaste för den som har varit med om en trafikolycka att veta om läkarintyget verkligen uppfyller de krav som hon eller han har rätt att ställa. Är intyget utfärdat av en allmänläkare är det inte säkert att allt har kommit med i bedömningen. En erfaren advokat har sett många intyg genom åren, och vet om det kan vara en bra idé att kontakta en ortoped med lång erfarenhet för utfärdande av invaliditetsintyg för att gå vidare med ditt ärende. Att inhämta en second opinion är ofta en bra idé.

Med hjälp av en advokat kan du som har varit med om en trafikolycka ibland behöva gå till tingsrätten för att få ut rätt ersättning. Ofta är domstolsförfarandet bara skriftligt och leder till en uppgörelse i godo med försäkringsbolaget innan tingsrätten behöver döma i saken.

En advokat går inte till domstol i ett ärende om reglering av trafikskada om advokaten inte tror att klienten kommer att vinna. Som advokat råder du bara klienten att gå vidare om det finns goda förutsättningar för framgång.

I vissa ärenden om trafikskada tar det tid att övertyga försäkringsbolaget om att de ska betala ut ersättning för inkomstförlust. Medicinsk bevisning om följderna av en trafikolycka är ibland ganska komplicerad - både att införskaffa och att bedöma. En anledning att ett ärende om trafikskada kan ta tid är att det kan dröja innan man vet om den skadade kan komma tillbaka till arbetet. Det kan även ta tid innan man vet om besvären efter en trafikolycka kommer att leda till kvarstående men eller inte.

Ersättning för trafikskador förutsätter även att det råder ett tydligt orsakssamband mellan trafikolyckan och de fysiska och/eller psykiska besvären. Det kan vara lättare sagt än gjort att bevisa - och det är en viktig uppgift för din advokat. Orsakssambandet mellan trafikolycka och trafikskada bevisas i regel med sjukhusjournaler och invaliditetsintyg. Journalerna kan bevisa inte bara besvären efter olyckan, utan även att den som varit med om trafikolyckan var frisk när olyckan skedde. (Du kan läsa mer om orsakssamband och om verkliga exempel på ärenden om trafikskador här.)

Advokatbyråns anställda har tillsammans nära 50 års erfarenhet av reglering av trafikskador. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.