Gå till innehåll

Advokathjälp med arvstvister

En arvstvist är oftast känslomässigt uppslitande för alla inblandade. Det kan vara en bra idé att anlita advokat eller annat erfaret juridiskt ombud i ett sådant läge för att ta tillvara sina rättigheter. Nedan följer exempel på sådant som din advokat kan behöva arbeta med i en arvstvist.

En arvstvist kan gälla hur testamentet ska tolkas, om det uppfyller de formkrav som krävs, eller om det räcker med en kopia om det inte finns något original att tillgå. Det är inte heller ovanligt när det finns halvsyskon att någon är rädd för att bli undanskuffad och inte få sin del av arvet.

Skillnaden mellan laglott och arvslott är en annan vanlig fråga som ofta aktualiseras vid en arvstvist, liksom hur man ska beakta gåvor. Ibland kan gåvor vara att jämställa med testamentariska handlingar (vilket kan innebära återbetalningsskyldighet till dödsboet, till skillnad från regelrätta gåvor).

Vad händer om föräldrar blir äldre och kanske inte själva längre har kontroll över sina egna medel? Hur bör deras barn agera så att det inte blir "fel" efter en förälders bortgång - med andra ord så att syskonen inte behöver bli osams. Det är tyvärr inte ovanligt att syskon blir oense efter föräldrarnas bortgång.

Om föräldrar börjar bli "givmilda" i livets slutskede bör det dokumenteras att det är deras egen vilja att ge bort något, så att det klart framgår varför det sker transaktioner som gynnar ett barn eller barnbarn. En anledning kan vara att barnet eller barnbarnet har hjälpt till särskilt mycket.

Med andra ord kan det ibland finnas skäl att inte klandra ett testamente. Om någon har fått gåvor som tack för att hon eller han har gjort en äldre släktings liv mera värdigt på slutet kan det vara lättare att godta för en annan arvtagare som själv har missgynnats. Om den avlidne har gynnat någon som har gjort livet värdigare kan det alltså vara något som kan anses som rättvist, och en arvstvist kan då gå att undvika.

Detsamma kan gälla när den avlidne har velat gynna någon som har ett större ekonomiskt behov än andra arvingar. Även detta kan - om det kommit till tydligt uttryck i testamentet - vara fullt acceptabelt för efterlevande som det har gått bättre för ekonomiskt. Men tydlighet är a och o för att arvstvister ska kunna undvikas, och att ta hjälp av advokat för att skriva testamente kan därför vara en fördel.

Ett välskrivet testamente kan leda till att arvstvister inte behöver uppstå. Om det framgår av testamentet varför en viss person ska få mer kan det leda förståelse från de efterlevandes sida, vilket minskar risken för en arvstvist. Om det ändå blir aktuellt med en arvstvist som ska prövas av domstol handlar det en advokat gör i mångt och mycket om att försöka klargöra vad som var den avlidnes sista vilja.

Advokatbyråns anställda har tillsammans nära 50 års erfarenhet av arbete med arvstvister. Vid arvstvist kan man i regel utgå från att ditt försäkringsbolag bekostar vårt arvode. I annat fall börjar vi ta betalt först efter att vi har lämnat kostnadsfri inledande rådgivning och du har bestämt dig för att anlita oss för att driva ditt ärende vidare.