Gå till innehåll

Ersättning vid trafikskada: verkliga fall # 2

På advokatbyrån har vi varit ombud i ett stort antal personskador. Det handlar oftast om klienter som har drabbats av trafikskador, och mer sällan om andra personskador. Men även i de fallen borde de drabbade - för sin egen skull _ oftare än nu anlita ombud. Skälet till att advokat så pass ofta anlitas vid trafikolyckor är att försäkringsbolaget då brukar stå den skadades advokatkostnader till 100 %.

Nedan redovisas sju exempel från det praktiska livet där det verkligen går att tala om att den skadade varit i behov av ombud. Men även ett fall som inte var något fall. Klienternas namn är fingerade och deras ålder är ungefärligt angiven.

Lena, 19 år när trafikskadan inträffade (ett fall som visar att de som drabbats av trafikskador bör anlita en kunnig läkare)

Lena hade fått besked av försäkringsbolaget att det inte kunde bli annan ersättning än skäliga
4 000 kr för sveda och värk. Lena var inte nöjd med det beskedet. Hon hade nämligen svåra nackbesvär och hon mådde därför dåligt både fysiskt som psykiskt.

Av de handlingar som Lena hade med sig framgick att hennes egen läkare ansåg att hon numera var frisk. Det var alltså intyget från hennes egen läkare som fått hennes försäkringsbolag att säga nej till att utge annan ersättning än ersättning för sveda och värk.

Vi förklarade då för Lena att det enda vi inledningsvis kunde göra var att skicka henne till en specialist på nackskador. Om den specialisten ansåg att Lena hade kvarstående besvär var det fråga om ett ärende där vi kunde göra nytta.

Vi skrev till försäkringsbolaget och frågade om försäkringsbolaget kunde tänka sig att stå Lenas kostnader för att besöka en specialist och om försäkringsbolaget var berett att stå för advokatbyråns kostnader. Svaret blev nej på båda frågorna, med hänvisning till att Lenas läkare hade skrivit att Lena var frisk.

Vid näste möte med Lena följde hennes föräldrar med. De lovade att betala läkarkostnaden och byråns arvode, hur det än gick i fortsättningen.

Efter att Lena hade varit hos specialistläkaren ringde den läkaren upp oss och förklarade att Lena hade en svår nackskada. Specialistläkaren var upprörd över att Lenas läkare hade skrivit att Lena var frisk. Lenas skada, förklarade specialisten, var en av de svåraste han hade sett under hela sin tid som läkare. Specialistläkaren skrev ett invaliditetsintyg, varefter vi skickade det intyget till försäkringsbolaget.

Försäkringsbolagets bedömde Lenas invaliditet till 20 %. Det är en hög siffra för en whiplashskada. Försäkringsbolaget bad om ursäkt för sin tidigare hantering av ärendet, och bekostade både specialistläkarens arvode och advokatbyråns arvode i det ärende som nu fick sin riktiga början. Försäkringsbolaget hade dock ingen anledning att be om ursäkt. Det var Lenas läkare som borde ha bett om ursäkt eftersom han inte visste någonting om whiplash.

Lenas ärende visar hur viktigt det kan vara att få bli undersökt av en specialist. Ärendet pågår fortfarande sedan flera år tillbaka. Ersättning har under årens lopp utgått med stora belopp eftersom Lena varje år har gjort betydande inkomstförluster.

Försäkringsbolaget godtog inledningsvis inte det yrkade beloppet i fråga om inkomstförluster, men efter prövning av den frågan i Trafikskadenämnden fick Lena rätt.

Kalle, 16 år vid olyckstillfället (ett fall som visar att föräldrarna inte alltid bör vara ombud för sina barn)

Kalles föräldrar var skilda. Föräldrarna var dock goda vänner. Kalle skadades svårt vid trafikolyckan. De första två åren skötte föräldrarna all kontakt med försäkringsbolaget. Föräldrarna trodde att det skulle kosta alldeles för mycket att anlita en advokat.

På två år fick Kalle ut 10 000 kr. Sedan kontaktade föräldrarna oss. Försäkringsbolaget lovade att stå våra advokatkostnader. Föräldrarnas oro var alltså obefogad.

Efter att vi kom in som ombud fick Kalle ytterligare 100 000 kr skattfritt inom 14 dagar. Ett halvår senare hade han fått ut ytterligare 700 000 kr.

Johanna, Anna och Sofia, alla i 30-årsåldern vid olyckstillfället (tre fall som visar att den som drabbas av en trafikskada ibland måste våga ta process i domstol)

De var alla etablerade på arbetsmarknaden när de skadades. Det underlättade därför frågan om inkomstförlust. Det är svårare att företräda barn och ungdomar som ännu inte har kommit ut på arbetsmarknaden.

I Johanna, Anna och Sofias fall har det varit strid om hur stor inkomstförlust de har gjort under åren. Det har blivit tvist med deras försäkringsbolag. Det har gått så långt att det i samtliga tre fall har blivit process i domstol. Men inget av fallen ledde fram till dom. Detta eftersom alla tre målen förliktes på goda villkor. Klienterna fick ut mellan 100 % och 50 % av de yrkade beloppen. (Även 50 % kan utgöra ett betydande belopp för någon som har dragits med låg ersättning i många år.)

Efter en stämning i domstol blir det med andra ord oftast förlikning och sällan dom. (I vart fall när det är fråga om en seriös stämning. När advokaten stämmer tror advokaten i personskadeärendet att klienten kommer att vinna. Annars skulle advokaten hänvisa klienten till någon annan advokat.)

Ingen advokat vill inleda en process som advokaten inte tror på. Det kanske någon kan tro, men advokater tenderar att vara tävlingsmänniskor som vill ha en god framgångsstatistik.

Maria, minderårig vid olyckstillfället (ett fall som visar att en lång kamp kan ge god ränta)

Maria fick efter flera års tid rätt till ersättning för inkomstförlust. Det tog lång tid att övertyga försäkringsbolaget om att utge ersättning för inkomstförlust. Och det fanns många skäl till att det var svårt. Svårigheten låg framför allt i bevisfrågorna.


När Maria fick rätt rörde det sig om mycket stora pengar. Att det tog tid innebar dessutom att hon fick ränta med hundratusentals kronor. När räntebeskedet kom från försäkringsbolaget hade de dessutom av misstag räknat fel med drygt 150 000 kr. Försäkringsbolaget betalade ut det rätta beloppet omgående efter vi hade påvisat räknefelet.

Erik, hockeyspelare (ett fall om förlust av en livsstil)

För unga människor som idrottar kan även en mindre allvarlig fysisk skada leda till allvarligt psykiskt lidande. För att förstå denna problematik är det en fördel att själv förstå vad idrotten kan betyda för en ung människa.

Erik fungerade förhållandevis väl efter olyckan, men kunde inte fortsätta med en så pass tuff sport som ishockey. Det stora problemet för Erik var att trafikskadan berövade honom det som han tyckte allra mest om: att spela ishockey. Det innebar också i praktiken att han förlorade alla sina kompisar. De fanns alla i hockeyns värld. Erik drabbades med tiden av allvarligt psykiskt lidande.

Till slut fick Erik förhållandevis bra ersättning för sitt psykiska lidande. Och sitt intresse för hockey i allmänhet, och Skellefteå AIK i synnerhet, har han kvar.

Avslutningsvis: ränta är en viktig post

Personskadeärenden pågår som sagt ofta under lång tid. En post som inte alltid blir rätt reglerad är ränteposten. Det finns många som har drabbats av trafikskador som har missat ränta med hundratusentals kronor. Varför missas den här posten? Det beror inte bara på försäkringsbolagen. Var och en måste bevaka sina egna intressen, och den som inte anlitar ombud går ofta miste om denna post.

Men det kan säkert hända att även ombud kan missa att kontrollera denna post. Det kan mycket väl vara så att ombudet litar på försäkringsbolagets beräkning. Ombudet bör dock alltid själv kontrollera denna post, och kontrollera den mycket noggrant.