Kostnadsfri advokathjälp i affärstvister

 

Det finns många olika typer av affärstvister. Det kan gälla tvister mellan två företag (typiskt sett aktiebolag) eller mellan ett företag och en konsument. Även en tvist om arbetsrätt kan betraktas som en affärstvist, även om den då gäller ett företag och en anställd (och kan komma att prövas av Arbetsdomstolen).

En advokat inriktad på affärsjuridik kan bli nödvändig att koppla in i många vardagliga situationer. Ett skolexempel på en affärstvist (köparen kan vara antingen en konsument eller ett företag) är köparen är missnöjd med en levererad vara eller en utförd tjänst och inte vill betala eller vill få pengarna tillbaka.

Muntliga utfästelser förekommer ofta, men är inte lätta att bevisa i efterhand. Om sådant ska prövas i domstol blir det i regel en ord-mot-ord-situation där det är upp till domstolen att pröva vem av parterna som verkar mest trovärdig. Därför är skriftliga bekräftelser på muntliga utfästelser alltid att föredra (även om det har gått så långt som en tvist).

Till det arbete som en advokat utför i en affärstvist hör sådant som avtalstolkning, genomgång av muntliga och skriftliga utfästelser samt annat som är av betydelse för att utreda och bevisa vad som egentligen har skett och vad som har utlovats parterna emellan.

En advokat med inriktning på affärsjuridik strävar i första hand alltid efter att nå en samförståndslösning (förlikning). Detta eftersom ombudskostnaderna i en affärstvist snabbt kan bli höga. Det handlar både om utredningsarbete (som att gå igenom avtal och kommunikation mellan parterna) och bedömning av rättsläget (till exempel hur ett avtal ska tolkas och om en tjänst är fackmässigt utförd). Förlikning i en affärstvist innebär dessutom att du vet vad du får. Om tvisten drivs hela vägen till dom i tingsrätten går det aldrig att vara 100 % säker på utfallet. Likväl är det inte ovanligt att en affärstvist förliks under pågående domstolsprocess (efter stämningsansökan, men före dom).

På Advokat Daniel Ahl AB har vi lång och gedigen erfarenhet av ärenden om affärsjuridik. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.