Bodelning, boutredning, arvskifte, samboavtal, äktenskapsförord och testamente

 

Bodelning

Att bodela innebär att delar upp två parters egendom. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon går bort. Läs mer om bodelning här.

Boutredning och arvskifte

När ett dödsbo förvaltas måste dödsbodelägarna vara överens om de åtgärder som vidtas. Ibland fungerar inte detta. Tingsrätten kan då utse en advokat att vara boutredningsman. Boutredningsmannen tar då över de flesta av dödsbodelägarnas gemensamma uppgifter. Läs mer om boutredning och arvskifte här.

Samboavtal

Med ett samboavtal kan du och den du bor med reglera hur er egendom ska fördelas vid en eventuell framtida separation. Ett sådant avtal kan vara ett utmärkt sätt att sådana frågor inte behöver komma på tal under förhållandet, eftersom de redan är tydligt och klargjort genom samboavtalet. Läs mer om samboavtal här.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Sådant som är enskild egendom delas inte mellan makarna vid en framtida skilsmässa. Läs mer om äktenskapsförord här.

Testamente

Alla som är myndiga har rätt att själva bestämma vad som ska hända med ägodelar efter döden. Alla kan därmed skriva testamenten. Du som är gift eller har arvingar kan dock inte testamentera bort sin egendom utan att ta hänsyn till lagens regler om arv. Läs mer om testamenten här.

Du är alltid välkommen att höra av dig

På advokatbyrån har vi lång och gedigen erfarenhet av alla dessa typer av uppdrag. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.

Du förbinder dig inte att betala något genom att endast maila eller ringa oss. Först när du har fått ta del av den inledande rådgivningen får du själv bestämma om du vill anlita oss och betala vårt arvode. Vänligen notera att den här typen av uppdrag inte omfattas av rättsskyddsförsäkringen utan alltså måste betalas privat.