Boende

Forskning visar att växelvis boende – att barn bor lika mycket hos båda föräldrarna – är det bästa för barn efter en föräldraseparation. Att så är fallet hänger nära samman med det inte ska råda någon konflikt mellan föräldrarna som påverkar vårdnaden.

Om föräldrarna kan hålla sams och samarbeta kring frågor som gäller barnen efter en separation är växelvis boende med andra ord det ultimata upplägget, eftersom barnen då får umgås lika mycket med båda föräldrarna.

Råder det däremot en konflikt mellan föräldrarna om vårdnaden är det i praktiken ofta så att boendefrågan kommer att bli en del av konflikten, och så blir det också i så fall om det blir en tvist i domstol om vårdnaden. Det går dock att stämma en annan förälder i domstol bara i fråga om just boendet, men det är mindre vanligt att det sker i praktiken.

När frågan om barns boende är föremål för prövning i domstol är det barnets bästa som ska stå i centrum för bedömningen av vad som är bäst för barnet. Man kan generellt säga att om tingsrätten avgör en vårdnadstvist och även ska fatta beslut i boendefrågan så kan man utgå från att barnet kommer att bo mest hos den förälder som ska utöva ensam vårdnad om det är ensam vårdnad som blir domstolens domslut.

I praktiken kommer få separerade föräldrar att stämma den andra föräldern för att boendet ska ändras utan att även vårdnaden ska ändras. Man kan alltså säga att boendefrågan är väldigt nära sammanknippad med vårdnadsfrågan. Är det så att domstolen anser att vårdnaden ska vara gemensam så är ett beslut om växelvis boende eller långa veckoslut (till exempel torsdag-söndag varannan vecka) det mest troliga. Om ensam vårdnad däremot blir aktuell kan boendefrågan bli löst på ett annat sätt, beroende på hur allvarlig föräldrakonflikten är.

På advokatbyrån har vi lång och gedigen erfarenhet av uppdrag gällande barns boende. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.