Kostnadsfri advokathjälp i ärenden om trafikskador

 

Trafikskadereglering efter en trafikolycka kan ibland gå att lösa fort. Ibland tar det åratal. Vid reglering av trafikskador är det alltid klokt att kontakta en advokat. Du som har drabbats av en trafikskada brukar - i normala fall - få advokatkostnaderna bekostade av ditt försäkringsbolag, via rättsskyddet i din hemförsäkring.

Du som har råkat ut för en trafikskada kan ta kontakt med en advokatbyrå om du misstänker att du skulle kunna få bättre ersättning efter trafikolyckan. Det kan röra sig om både fysiskt och psykiskt lidande som inte har tagits med i beräkningarna av försäkringsbolaget. Det är också långt ifrån säkert att allt annat som är betydelsefullt har kommit fram.

Att bli undersökt av en specialistläkare brukar vara a och o för den som har drabbats av en trafikskada. Kvaliteten på läkarintyget (invalididetsintyget) är något som din advokat hjälper dig att bedöma. Det är inte alltid lätt för dig som har varit med om en trafikolycka att veta om läkarintyget verkligen uppfyller de krav som du har rätt att ställa. Advokaten däremot har sett många intyg genom åren.

Med advokaten vid din sida kan du som har varit med om en trafikolycka ibland behöva gå till tingsrätten för att få ut rätt ersättning. Ofta är domstolsförfarandet bara skriftligt och leder till en uppgörelse i godo med försäkringsbolaget innan tingsrätten behöver döma i saken.

En advokat går inte till domstol i ärenden om trafikskador om advokaten inte tror att klienten kommer att vinna. Som advokat råder du bara klienten att gå vidare om det finns goda förutsättningar för framgång.

I vissa ärenden om trafikskador tar det tid att övertyga försäkringsbolaget om att de ska betala ut ersättning för inkomstförlust. Medicinsk bevisning om följderna av en trafikolycka är ibland ganska komplicerad - både att införskaffa och att bedöma. En anledning att ärenden om trafikskador kan ta tid är att det kan dröja innan man vet om den skadade kan komma tillbaka till arbetet. Det kan även ta tid innan man vet om besvären efter en trafikolycka kommer att leda till kvarstående men eller inte.

Ersättning för trafikskador förutsätter även att det råder ett tydligt orsakssamband mellan trafikolyckan och de fysiska och/eller psykiska besvären. Det kan vara lättare sagt än gjort att bevisa - och det är en viktig uppgift för din advokat. Orsakssambandet mellan trafikolycka och trafikskada bevisas i regel med sjukhusjournaler och invaliditetsintyg. Journalerna kan bevisa inte bara besvären efter olyckan, utan även att den som varit med om trafikolyckan var frisk när olyckan skedde. (Du kan läsa mer om orsakssamband och om verkliga exempel på ärenden om trafikskador här.)

På Advokat Daniel Ahl AB har vi lång och gedigen erfarenhet av reglering av trafikskador. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.