Kostnadsfri advokathjälp i trafikskadeärenden och affärstvister

 

Vi hjälper dig att söka rättsskydd, som i korthet innebär att ditt försäkringsbolag (hemförsäkringen) bekostar vårt arvode. I praktiken innebär det att du får kostnadsfri advokathjälp.

För att veta om ditt ärende går att driva rättsligt - och om vi anser att det finns goda chanser att göra det med framgång - krävs först att man gör en förhandsbedömning av ärendet.

Har du ett affärsjuridiskt ärende eller ett trafikskadeärende gör vi gärna en kostnadsfri förhandsbedömning av ärendet åt dig. Du skickar/mailar då in relevanta handlingar till oss och/eller har ett kortare telefonsamtal med oss. (Vi erbjuder 20 minuters kostnadsfri telefonrådgivning i affärsjuridiska ärenden och trafikskadeärenden.)

Du förbinder dig givetvis inte till något genom att kontakta oss. Om vi inte anser att ditt ärende går att driva kommer vi genast att upplysa dig om det. Om vi däremot anser att ärendet kan - och bör - drivas rättsligt är det upp till dig att besluta om du vill att vi företräder dig.