Kostnadsfri advokathjälp i trafikskadeärenden, vårdnadsärenden och affärstvister

 

Har du en företagsjuridisk tvist, ett vårdnadsärende eller ett trafikskadeärende hjälper vi dig att söka rättsskydd, som i korthet innebär att ditt försäkringsbolag (hemförsäkringen) bekostar vårt arvode. I praktiken innebär det att du får kostnadsfri advokathjälp (detta gäller dock inte andra företagsjuridiska ärenden än tvister).

För att veta om ditt ärende går att driva rättsligt - och om vi anser att det finns goda chanser att göra det med framgång - krävs först att man gör en förhandsbedömning av ärendet.

Har du ett företagsjuridiskt ärende, ett vårdnadsärende eller ett trafikskadeärende gör vi gärna en kostnadsfri förhandsbedömning av ärendet åt dig. Du skickar/mailar då in relevanta handlingar till oss och/eller har ett kortare telefonsamtal med oss.

Vi erbjuder 20 minuters kostnadsfri telefonrådgivning i affärsjuridiska ärenden, familjerättsliga ärenden och trafikskadeärenden. (Observera att vi inte erbjuder kostnadsfri rådgivning kring andra rättsområden.)

Du förbinder dig givetvis inte till något genom att kontakta oss. Om vi inte anser att ditt ärende går att driva kommer vi genast att upplysa dig om det. Om vi däremot anser att ärendet kan - och bör - drivas rättsligt är det upp till dig att besluta om du vill att vi företräder dig.