Advokat Daniel Ahl

 

Daniel Ahl är advokat med inriktning på familjerätt, företagsjuridik och trafikskadereglering.

Han tog jur kand-examen efter juridikstudier på Stockholms universitet och Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 2005-2009.

2009 anställdes han som biträdande jurist och senare som advokat på Jörgen Frisk Advokatbyrå i Skellefteå.

2018 öppnade Daniel Ahl advokatbyrå med kontor i Skellefteå och Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porträttfoto bjornfotograf.se

Skellefteåfoto Jonas Westling/Synk