Att anlita advokat i vårdnadstvist och söka ensam vårdnad

Att anlita advokat för att påbörja en vårdnadstvist och söka ensam vårdnad kan vara en sista utväg om samarbetet med ditt ex inte fungerar. Ensam vårdnad kan i så fall vara det bästa för barnet, eftersom bristen på samarbete annars riskerar att konstant gå ut över barnet och göra det svårt att ta viktiga beslut som gäller t.ex. skola och hälsa. En domstol kan i ett sådant läge anse att ensam vårdnad är den bästa lösningen för barnets del.

Den andra föräldern behöver inte vara olämplig som förälder. Men det kan ändå vara skadligt för barnet/barnen om samarbetet mellan er som föräldrar inte fungerar. Ett vanligt resultat (särskilt för barn i mellanstadieåldern) är att barn känner sig tvungna att välja sida och ta ena förälderns parti.

Om samarbetet med den andra föräldern inte fungerar och du tror att det vore bäst för barnet/barnen att du får ensam vårdnad går det att ansöka om det på tingsrätten. Du kan då ta hjälp av en advokat som har erfarenhet av vårdnadstvister.

I många fall kan det bristande samarbetet bero på att mannen har utsatt kvinnan för våld. Gemensam vårdnad i sådana lägen går alltid ut över den tidigare våldsutsatta kvinnan och barnen.

Till advokatens uppgifter i en vårdnadstvist hör att 1. utreda sakomständigheterna, 2. ansöka om ensam vårdnad (om advokaten anser att det finns en grund för det) och 3. föra din talan i tingsrätten, som i normalfallet beslutar om medling och/eller en vårdnadsutredning som görs av soc. Om soc anser att ensam vårdnad för ena föräldern är bäst för barnet/barnen så är det troligt att tingsrätten kommer att följa soc rekommendation om vem som är lämpligast som ensam vårdnadshavare. Fokus ligger i hög grad på vem som kan garantera barnets rätt till umgänge och en god kontakt med den förälder som inte ska ha vårdnaden.

Du kan läsa mer om vårdnadstvister och ensam vårdnad här.