Gå till innehåll

Kostnadsfri rådgivning och rättsskydd vid arvstvister och företagsjuridiska tvister

Vi hjälper vi dig att, om möjligt, söka rättsskydd, som innebär att ditt försäkringsbolag (via hemförsäkringen) bekostar 80 % av vårt arvode.

För att veta om ditt ärende går att driva rättsligt - och om vi anser att det finns goda chanser att göra det med framgång - krävs först att man gör en förhandsbedömning av ärendet.

Handlar det om en arvstvist eller ett företagsjuridiskt ärende erbjuder vi en kostnadsfri förhandsbedömning av ärendet åt dig. Du skickar/mailar då in relevanta handlingar till oss och/eller har ett kortare telefonsamtal med oss.

Du förbinder dig inte till något genom att kontakta oss. Om vi inte anser att ditt ärende går att driva kommer vi genast att upplysa dig om det. Om vi däremot anser att ärendet kan drivas rättsligt är det upp till dig att besluta om du vill att vi företräder dig.

Kostnadsfri telefonrådgivning

Om du har frågor kring en arvstvist eller en företagsjuridisk tvist erbjuder vi 15 minuters kostnadsfri rådgivning per telefon.